V marcovom vydaní Melčicko-Lieskovského Elánu ste sa na stránkach tohto obecného časopisu mohli dočítať aj o našom divadle a aktuálnom predstavení "Kúpele na nervy". Plné znenie článku vám prinášame aj na našich stránkach.

Motto:

        „Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia.
              Nadšenia pre veci urobené s láskou a chuťou dosiahnuť to,
                 o čom snívame alebo čomu veríme“.

( Paulo Coelho )

   S veľkou radosťou môžeme konštatovať, že divadelná múza v našej obci stále žije! Po minuloročnom mimoriadne úspešnom štarte ochotníckeho divadelného súboru EL TE TE, sa možno objavili obavy, či počiatočné nasadenie jeho členov náhodou nevyprchá. Našťastie sa tieto obavy nenaplnili. Podarilo sa nám nájsť a opäť oživiť tú spoločnú reč – reč nadšenia. Súbor po viacerých vydarených reprízach svojej prvej divadelnej hry „Tak trochu zasnúbený“ začal v septembri skúšať novú divadelnú komédiu „Kúpele na nervy“ z pera tej istej autorky Mirky Michálikovej, tiež pod osvedčeným režijným vedením. Počiatočné problémy, ktoré prichádzajú jednoducho vždy, keď sa začína s niečím novým, ovplyvnili naše tempo. No, odvaha dotiahnuť dielo do konca, bola silnejšia a trampoty s obsadením jednotlivých úloh sa napokon koncom roka podarilo vyriešiť. Náš kolektív obohatili noví členovia a 10.februára sme mohli tohoročné fašiangy zavŕšiť premiérou tohto vtipného predstavenia. Tak, ako pani starostka uviedla vo svojom poďakovaní, latku, ktorú sme v minulej sezóne umiestnili vysoko, bolo náročné preskočiť. Napriek všetkému - podarilo sa. Predstavenie malo veľký úspech, diváci boli nadšení, sála kultúrneho domu bola plná. S cieľom, diváka čo najviac zabaviť, sme predstavenie obohatili nielen o hudobné a tanečné prvky, ale aj o groteskné filmové dokrútky. Dej divadelnej hry je opäť prepletený  kriminálnou zápletkou, citovým vzplanutím a rôznymi humornými situáciami. Ak ste nemali možnosť navštíviť našu premiéru, môžete si toto predstavenie pozrieť v niekoľkých reprízach, ktoré budú prebiehať v okolitých obciach v ďalších mesiacoch tohto roka.

Všetko, čo vás zaujíma o našej činnosti o  obsadení a jednotlivých termínoch repríz sa dozviete na našej webovej stránke www.divadloltt.sk.

Snímka obrazovky 2024 02 12 091413

Réžia, obsadenie

testimonial

Mária Berithová

"Pravé tajomstvo života je v hľadaní krásna. Nie je nič krajšie, ako rozdávať radosť a umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sebe a iným."

 

Technika, administrácia, objednávky

testimonial

Ivan Vodička

"Nič nie je nemožné - každý sen sa dá splniť..."

 

Vyhľadávanie

Kontaktujte nás

Ochotnícke Divadlo
EL-TE-TE - Len Tak Tak
913 05 Melčice-Lieskové
tel.: +421 905 296 252
email: info@divadloltt.sk